موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اجرای محکومیت‌های مالی علیه محکوم‌علیه شامل چه مواردی است؟

اجرای محکومیت‌های مالی علیه محکوم‌علیه شامل چه مواردی است؟

بنابرِ ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

پیام بگذارید