موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا پس از فوت پدر، ورثه وی می‌توانند نسبت به جرم صدور چک بلامحل اعلام شکایت کنند؟

آیا پس از فوت پدر، ورثه وی می‌توانند نسبت به جرم صدور چک بلامحل اعلام شکایت کنند؟

در فرض وجود سایر شرایط، انتقال قهری از مورث به ورثه حق آنان را برای شکایت کیفری ساقط نمی‌سازد. بنابرِ ماده 11 قانون صدور چک، … کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

پیام بگذارید