موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا فرستادن کسی دیگر در کنکور جرم است؟

آیا فرستادن کسی دیگر در کنکور جرم است؟

اینجانب برای امتحان زبان قصد دارم برادر دوقلوی خودم را به امتحان بفرستم، می خواستم ببینم اگر متوجه ی تفاوت بشوند غیر از مردود کردن من در امتحان زبان آیا جرمی هم انجام داده ام؟

وکالت کیفری کنکور مجازات

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 19, 1395 توسط کارشناسان موسسه

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پیام بگذارید