موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا فرد شاکی پس از عدم اثبات شکایت، قابل تعقیب کیفری است؟

آیا فرد شاکی پس از عدم اثبات شکایت، قابل تعقیب کیفری است؟

بر اساس نظريه شماره ۸۹۸۷/۷ـ 30/9/1381 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، برحسب مفاد مواد ۶۹۷ و۶۹۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵، اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست، زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوء نيّت يا عنصر معنوي آن است. در اعلام شاكي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه‌پسند به مقامات قضائي ارائه كند، به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به كسي اطلاق مي‎شود كه با دروغ و صحنه‎سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد.

مضافاً شاكي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را بعنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم.

البته اگر كسي به منظور اضرار به غيراكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد، به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شكوائيه مذكور در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بود.

پیام بگذارید