موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا ضامن وام تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی مسوول پرداخت دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد؟

آیا ضامن وام تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی مسوول پرداخت دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد؟

آیا ضامن می تواند الزام به ایفای تعهد وام گیرنده را از دادگاه درخواست کند؟

بنابرِ رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

پیام بگذارید