موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا شکایت ترک انفاق را می‌توان در محل سکونت زوجه (که از محل زندگی مشترک متفاوت است) مطرح کرد؟

آیا شکایت ترک انفاق را می‌توان در محل سکونت زوجه (که از محل زندگی مشترک متفاوت است) مطرح کرد؟

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 20, 1396 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ 22 / 4 / 1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

ماده۱۲- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده۴ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهيزيه

۶ ـ مهريه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت

۸ ـ تمکين و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستي کودکان بي سرپرست

۱۷ـ اهداي جنين

۱۸ـ تغيير جنسيت

پیام بگذارید