موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا شوهر می‌تواند از اشتغال همسر خود در خارج از خانه ممانعت به عمل آورد؟

آیا شوهر می‌تواند از اشتغال همسر خود در خارج از خانه ممانعت به عمل آورد؟

در مورد اشتغال زوجه منع كلي وجود نداشته و اگر محيط كاري مناسب بوده، اشتغال خارج از ساعات كاري اعلامي اداره كار نباشد و كار مربوط متناسب با رشته تحصيلي باشد زوجه را نمي توان از اشتغال منع كرد.

پیام بگذارید