موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا زن و شوهر می‌توانند به یک نفر وکیل برای انجام طلاق توافقی وکالت دهند؟

آیا زن و شوهر می‌توانند به یک نفر وکیل برای انجام طلاق توافقی وکالت دهند؟

خیر امکان پذیر نیست. البته ایشان می توانند فردی دیگر را از طرف زن یا شوهر وکیل کند تا به اتفاق یکدیگر نسبت به طلاق توافقی اقدام نمایند.

پیام بگذارید