موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا زن می‌تواند در قبال بذل مهریه وکالت بر طلاق را از شوهر خود دریافت کند؟

آیا زن می‌تواند در قبال بذل مهریه وکالت بر طلاق را از شوهر خود دریافت کند؟

پس از تعیین مهریه و اجرای صیغه طلاق، زوجین می‌توانند توافق کنند که در قبال بذل مهریه توسط زوجه، وکالت بر طلاق به وی داده شود. با این وجود، مناسب نیست مهریه حذف شود، زیرا به نوعی جبران سهم‌الارث كمتر است و اگر زنی مهریه كافی نداشته باشد و همسرش فوت كند، امکان بهره‌گیری از این امتیاز را نخواهد داشت. مهریه یك دین مسلم است كه حتما باید از اموال او پرداخت شود. در فرض بذل مهریه، زوجه امکان بهره‌مندی از سهم الارث خود را از اموال همسر متوفای خود از دست می‌دهد.

پیام بگذارید