موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دفاعیات وکیل از متهم می‌تواند مصداق افترا تلقی گردد؟

آیا دفاعیات وکیل از متهم می‌تواند مصداق افترا تلقی گردد؟

اگر محتوای دفاعیات ارائه شده توسط وکیل صرفاً جهت دفاع از حقوق موکل بوده و فاقد سوءنیت باشد، طرح شکایت افترا علیه وکیل، فاقد وجاهت قانونی تلقی خواهد شد.

پیام بگذارید