موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک در هر دو دعاوی کیفری و حقوقی امکان‌پذیر است؟

آیا دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک در هر دو دعاوی کیفری و حقوقی امکان‌پذیر است؟

خیر. بر اساس رویه معمول دادگاه‌ها و مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک، دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، تنها در دعاوی کیفری انجام می‌پذیرد و دادگاه ها از صدور آن در دعاوی حقوقی خودداری می‌کنند.

دعاوی کیفری مانند مفقودی، سرقت، جعل و تحصیل از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگر.

دعاوی حقوقی مانند اختلاف در حساب، تضمین حسن انجام کار و … .

پیام بگذارید