موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در هنگام رسیدگی نخستین می‌توان خواسته طلاق از طرف زوجه را به طلاق توافقی تغییر داد؟

آیا در هنگام رسیدگی نخستین می‌توان خواسته طلاق از طرف زوجه را به طلاق توافقی تغییر داد؟

زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج با خواسته وی موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نمایند. آیا امکان رسیدگی به طلاق توافقی وجود دارد؟

وکالت خانواده طلاق توافقی عسروحرج

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 1, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۸۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می­نماید.

پیام بگذارید