موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، توافق‌های طرفین باقی می‌ماند؟

آیا در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، توافق‌های طرفین باقی می‌ماند؟

خیر. این توافق پس از سپری شدن مدت اجرای صیغه طلاق از بین می رود. بذل مازداد بر صد سکه از مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق طی این مدت خودداری نموده است. بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است.

پیام بگذارید