موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا دریافت سود در قبال سپردن پول به کسی برای فعالیت تجاری جرم است؟

آیا دریافت سود در قبال سپردن پول به کسی برای فعالیت تجاری جرم است؟

اگر کسی پولی را به یک نفر بده که با این پول کار کنه و ماهیانه سودی در قبال اینکار به من بده طبق روال بازار آیا جرمه؟؟؟و اگر بخوام این پول را از ایشان بگیرم چطور میتوانم اقدام کنم چون طرف پول نمیده و میگه برو شکایت کن البته چک و سفته ازش دارم دستت به جایی بند نمیشه

این امر در چارچوب عقد مضاربه صحیح، قانونی و تعهدآور است. البته در این عقد، مالکِ پول در سود و زیان با عامل (یا مضارب) شریک است، مگر آن که در عقد خارج لازم شرط کنند که ضرر به عهده عامل (یا مضارب) باشد. فزون تر، لازم است که برای تقسیم سود نسبت تعیین گردد مثلا نسبت هفتاد به سی.

به هر ترتیب، در اولین فرصت، چک برگشت زده شود و سفته با پرداخت دو درصد ارزش آن واخواست گردد. سپس از طریق مراجع قضایی اقدام شود.

در مورد چک، بنابر شرایط خاص امکان پیگیری حقوقی و کیفری وجود دارد. اما در مورد سفته، تنها می توانید دادخواست حقوقی تقدیم کنید.

در هر دو مورد، اجرائیات اداره ثبت نیز راهکار مناسبی است، جز آن که نیازمند پرداخت ده درصد مبلغ چک یا سفته به عنوان حق الاجراست.

پیام بگذارید