موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا حکم دادگاه‌های خارج از کشور در دعاوی خانوادگی ایرانیان اعتبار دارد؟

آیا حکم دادگاه‌های خارج از کشور در دعاوی خانوادگی ایرانیان اعتبار دارد؟

بنابرِ ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.

پیام بگذارید