موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا ثبت طلاق در دفاتر طلاق بدون حکم دادگاه امکان‌پذیر است؟

آیا ثبت طلاق در دفاتر طلاق بدون حکم دادگاه امکان‌پذیر است؟

بنابرِ ماده 24 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.

پیام بگذارید