موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بیماری پدر یا مادر موجب می‌شود که حضانت طفل از وی گرفته شود؟

آیا بیماری پدر یا مادر موجب می‌شود که حضانت طفل از وی گرفته شود؟

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی میباشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

پیام بگذارید