موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا به طور همزمان امکان مطالبه وجه چک علیه صادرکننده و ضامن ها وجود دارد؟

آیا به طور همزمان امکان مطالبه وجه چک علیه صادرکننده و ضامن ها وجود دارد؟

با عرض سلام

فردی یک فقره چک در وجه شخص معینی صادر و دو نفر به عنوان ضامن پشت آن را امضا می نمایند. حال دارنده چک آن را به شخصی دیگر واگذار و پشت چک را امضا می‌کند. آیا دارنده جدید می‌تواند علیه صادر کننده و ضامن ها اقدام نماید؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 2, 1396 توسط کارشناسان موسسه

دارنده چک می تواند علیه صادرکننده و ضامن ها متضامنا طرح دعوای حقوقی کند.

پیام بگذارید