موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بلامحل بودن چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر می‌گردند، مجازات کیفری دارد؟

بنابرِ ماده 8 قانون صدور چک، (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

پیام بگذارید