موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر می‌توان طلاق را جاری ساخت؟

آیا بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر می‌توان طلاق را جاری ساخت؟

بنابرِ ماده 32 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در مورد حکم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است. مهلت فرجام‌خواهی بیست روز پس از ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر است.

پیام بگذارید