موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بدون حضور زوج امکان اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

آیا بدون حضور زوج امکان اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

بنابرِ ماده 36 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

پیام بگذارید