موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا با مرگ پدر پس از فرزند، ورثه پدر از اموال پسر سهم می برند؟

آیا با مرگ پدر پس از فرزند، ورثه پدر از اموال پسر سهم می برند؟

سلام

اگر مردی که دارای خانواده است یعنی دارای زن و فرزند است بمیرد و پدرش زنده باشد.

و بعد از مدتی پدر این مرد بمیرد به خانواده مرد مزبور ارث پدری می رسد؟

متشکرم

وکالت ارث فوت پدر پسر

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 12, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ ماده 875 قانون مدنی، «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است».  بنابر این، پدری که در هنگام فوت پسرش زنده بوده است، ارث می برد و پس از مرگ پدر، سهم الارث پدر از اموال فرزندی که زودتر فوت کرده است، بین ورثه پدر تقسیم می گردد.

پیام بگذارید