موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا ایراد اتهام نسبت به دیگری قابل پیگیرد قانونی است؟

سلام. خانمی ادعای واهی دزدی نسبت به یکی از بستگان وارد ساخته است؛ در حالی که طرف خود مبادرت به این کار کرده است. این اقدام با هدف پیش دستی از هر اقدام متقابل می باشد. آیا این امر قابل تعقیب کیفری است؟

وکالت کیفری افترا پیگرد کذب

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 8, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابر ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

در فرض سوال، اگر صرفا به طور شفاهی چنین نسبتی داده شده باشد، قابل پیگیرد قضایی نیست، زیرا در جرم افترا شرط است که

اولا؛ به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا … باشد.

ثانیا؛ نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در موارد حد و اشاعه فحشا.

باتوجه به ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» می‌توان گفت هر وسیله­ای مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، می‌تواند موجب تحقق جرم افترا شود. بنا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه، اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت کند مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با‌توجه به مفهوم ماده فوق می­توان گفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می­کند. البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمی­توان اظهارات شفاهی کسی در یک مهمانی یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.

پیام بگذارید