موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا احکام مربوط به محکومیت‌های مالی شامل اشخاص حقوقی نیز می‌گردد؟

آیا احکام مربوط به محکومیت‌های مالی شامل اشخاص حقوقی نیز می‌گردد؟

بنابرِ ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

پیام بگذارید